LPN Wisdom คาดตลาดอสังหาฯ ฟื้นตัวครึ่งปีหลัง 2563

“ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น” ในเครือ LPN คาดตลาดอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง 2563 มีโอกาสฟื้นตัวหลังโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลาย กำลังซื้อมีอยู่ในตลาด ผู้ประกอบการอสังหาฯ ประกาศผลดำเนินงานไตรมาสแรกมีกำไรเฉลี่ย 13.81% ในภาพรวม

ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom)

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพีนี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom) บริษัทด้านการวิจัยและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)(LPN) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/63 ของ 29 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีรายได้รวม 59,207.66 ล้านบาท ลดลง 30.43% กำไรสุทธิ 8,176.88 ล้านบาท ลดลง 40.68% เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/62 ก็ตาม แต่เมื่อเทียบความสามารถในการทำกำไร (Net Profit Margin) พบว่ารักษาระดับความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ย 13.81% ถือว่ายังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

นอกจากนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เฉลี่ยยังต่ำกว่า 2:1 เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทอสังหาฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างจากวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ที่สัดส่วนหนี้ต่อทุนสูงเกินกว่า 2:1 ทำให้มีความเสี่ยงในการทำธุรกิจเมื่อเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหดตัว

LPN Wisdom ประมาณการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบ 5-7% สอดคล้องกับประมาณการณ์เศรษฐกิจไทยจะติดลบ 5-6% ของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจอสังหาฯ ปี 2563 มีแนวโน้มติดลบ 15-20% เมื่อเทียบกับปี 2562

โดย LPN Wisdom มั่นใจว่าโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งของผู้ประกอบการอสังหาฯ โดยเฉพาะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อหุ้นยั่งยืนหรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) จะสามารถสร้างรายได้ ยอดขาย และกำไร ในห้วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัว

และจากการวิเคราะห์กำลังซื้อไตรมาส 1/63 พบว่า ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมีอย่างต่อเนื่องทั้งแนวราบและอาคารชุด รายได้ที่ลดลงของผู้ประกอบการเฉลี่ย 30.43% ในไตรมาสแรกเป็นผลมาจากการที่ไม่สามารถโอนให้กับผู้ซื้อต่างชาติที่ไม่สามารถมาโอนอาคารชุดได้ซึ่งเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 บางส่วนเป็นลูกค้าซื้อเพื่อการลงทุนที่ชะลอลงทุน

อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มคลี่คลาย คาดว่าจะสามารถปลดล็อกได้สิ้นไตรมาส 2/63 LPN Wisdom คาดว่า ตลาดอสังหาฯ จะค่อยๆ ฟื้นตัวในไตรมาส 3/63-4/63 โดยคาดว่าจะทยอยเปิดตัวโครงการใหม่ใหลังจากชะลอแผนเปิดตัวในไตรมาส 2/63 มองว่าจะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ 50,000-55,000 ยูนิต มูลค่า 175,000-190,000 ล้านบาท ลดลง 50-55% เทียบกับระยะเดียวกันปี 2562 ภายใต้เงื่อนไขไม่มีการระบาดโควิดระลอกสอง

“แม้ภาพรวมอสังหาฯ ฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง แต่ 29 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีสินค้าคงเหลือและโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 สูงถึง 576,406 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.74% จากปี 2562 ต้องใช้เวลาในการขายไม่น้อยกว่า 36 เดือน ทำให้แนวโน้มผู้ประกอบการเร่งขายโครงการเดิมแทนการเปิดโครงการใหม่”

นายประพันธุ์ศักดิ์กล่าวด้วยว่า มีบางบริษัทที่เปิดตัวโครงการใหม่ในทำเลที่มีกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะโครงการแนวราบทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ที่มีความต้องการสูง ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามรูปแบบการใช้ชีวิตในวิถีปรกติใหม่ (New Normal) ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นตอบโจทย์การทำงานที่บ้าน(Work From Home) ที่กำลังกลายเป็นรูปแบบการทำงานรูปแบบใหม่ หลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ LPN Wisdom เชื่อว่า การทำงานที่บ้านจะยังคงอยู่แม้จะไม่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แล้วก็ตาม